Universities

jntua.ac.in
jntua.ac.in
Reg. Year: 1946
Email: vc@jntua.ac.in
Contact No: 08554-272438
msuniv.ac.in
msuniv.ac.in
Email: registraroffice@msuniv.ac.in
Contact No: +91 462-2333741
saurashtrauniversity.edu
saurashtrauniversity.edu
Email: registrar@sauuni.ac.in
Contact No: (0281)-257850
hnbgu.ac.in
hnbgu.ac.in
Email: web.portal@hnbgu.ac.in
Contact No: 01346-252143
wbuttepa.ac.in
wbuttepa.ac.in
Email: wbuttepa@gmail.com
Contact No: 033-24750033
bfuhs.ac.in
bfuhs.ac.in
Reg. Year: 1998
Email: bfuhsexamination@gmail.com
Contact No: 01639-256232
ipu.ac.in
ipu.ac.in
Reg. Year: 1998
Email: ggsipu.pr@rediffmail.com
Contact No: 91-11-25302170
bodolanduniversity.ac.in
bodolanduniversity.ac.in
Reg. Year: 2009
Email: bodolanduniv@gmail.com
Contact No: 03661-2771-26
ptu.ac.in
ptu.ac.in
Reg. Year: 1997
Email: registrar@ptu.ac.in
Contact No: 91-1822-282533
charusat.ac.in
charusat.ac.in
Email: info@charusat.ac.in
Contact No: 02697-265011
b-u.ac.in
b-u.ac.in
Email: regr@buc.edu.in
Contact No: 91-422-2425706
bausabour.ac.in
bausabour.ac.in
Reg. Year: 2010
Email: registrarcellbau@gmail.com
Contact No: 0641-2451039